Polish (Poland)English (United Kingdom)
Oferta
BIURO TŁUMACZEŃ SYNTAX oferuje tłumaczenia pisemne i ustne, niepoświadczone i przysięgłe, tekstów specjalistycznych i zwykłych.

TŁUMACZENIA PISEMNE PRZYSIĘGŁE I NIEPOŚWIADCZONE
Tłumaczenia pisemne dzielą się na tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, z których te drugie wymagają od tłumacza specjalnych uprawnień biegłego sądowego w zakresie języka obcego nadawanych przez Ministra Sprawiedliwości. Tłumacz przysięgły to osoba o bardzo dobrej znajomości leksyki, gramatyki i semantyki języka obcego i ojczystego, która posiada wiedzę na temat oryginalnych dokumentów i potrafi je sumiennie przetłumaczyć z wykorzystaniem odpowiednich formuł i zwrotów językowych obowiązujących w Unii Europejskiej bądź danym kraju. Tłumaczenie poświadczone jest odpowiednio opisane, opieczętowane, podpisane i zabezpieczone przez tłumacza, który wpisany jest na listę tłumaczy przysięgłych i legitymuje się nadanym mu przez Ministra Sprawiedliwości numerem.  
Tłumaczenia pisemne zwykłe to tłumaczenia nie będące dokumentami formalnymi, które klient obowiązany jest przedłożyć właściwemu urzędowi. Zazwyczaj jest to korespondencja pomiędzy instytucjami o chrakterze międzynarodowym bądź zwykła wymiana informacji pomiędzy partnerami handlowymi. W większości przypadków poświadczenia nie wymagają też umowy handlowe i specyfikacje techniczne oraz informacje zamieszczane przez klientów na swoich stronach www.

TŁUMACZENIA USTNE PRZYSIĘGŁE I NIEPOŚWIADCZONE
Tłumaczenia te równiez dzielą się na zwykłe i przysięgłe. Usługi tłumaczeń zwykłych świadczymy na życzenie klienta, który potrzebuje fachowej pomocy podczas rozmów handlowych, negocjacji, spotkań biznesowych, konferencji, wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, itp.
Tłumaczenia przysięgłe świadczone są na życzenie właściwego sądu, prokuratury, organów ścigania, organów władzy, bądź na zlecenie klienta, który potrzebuje usług tłumacza przysięgłego w sytaucjach formalnych lub urzędowych, takich jak np. stawienie się przed urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
SYNTAX oferuje Państwu tłumaczenia symultaniczne (równoczesne) i konsekutywne (następcze), zarówno szeptane, jak i kabinowe.

TEKSTY ZWYKŁE
Tłumaczenia zwykłe to wszelkie dokumenty, pisma, informacje, powiadomienia, oświadczenia itp. zawierające słownictwo z zakresu języka potocznego bądź formalnego, lecz nie wymagające wiedzy specjalistycznej z danej dziedziny wiedzy.

TEKSTY SPECJALISTYCZNE

Tłumaczenia tekstów specjalistycznych wymagają od tłumacza nie tylko perfekcyjnej znajomości języka, lecz także wiedzy z zakresu danej dziedziny wiedzy, bowiem teksty takie mogą wymagać użycia języka prawniczego, medycznego, finansowego, marketingowego, informatycznego, technicznego, itp.
W naszym Biurze tłumacze pozostają w stałym kontakcie ze specjalistami z danej dziedziny, służąc tłumaczom opinią, wyjaśnieniem, tak aby tłumaczony tekst był nie tylko przełożony, lecz przede wszystkim zrozumiały dla jego odbiorców.
Nakład pracy związany z wykonaniem tłumaczenia specjalistycznego jest nieporównywalnie większy niż w przypadku tekstów zwykłych. Często tłumaczenie specjalistyczne wymaga obróbki graficznej, np. w przypadku wykresów, tabel, rysunków, a także ustawicznego kształcenia tłumaczy,  którzy często muszą zmierzyć się z wiedzą tak aktualną, że nie została ona ujęta w żadnym słowniku.
Jeśli zastanawiacie się Państwo nad nawiązaniem międzynarodowej współpracy handlowej, a jeszcze tego nie uczyniliście ze względu na barierę językową, nasze Biuro z przyjemnością pomoże Wam wypełnić tą lukę i wypracować nowe zyski.
 
 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

pliki cookies z tej strony.